אני משתמש במדידות בעבודה שלי על מנת לבחון את רמת השיפור וההתקדמות של הלקוח. בהתאם למדדים אלו אני מתאים את ההתערבויות ומלמד טכניקות שיעבדו, במקום להישאב לשיחות כלליות שלעתים קרובות נגמרות ללא סיוע כלל.

מדוע יש צורך בשילוב מדידות במהלך העבודה?

•מאבחן יעילות של כל מפגש בצורה מידית

•מאפשר מעקב והתקדמות של הלקוח לאורך זמן

•מספק פידבק מדויק מהלקוח לגבי התנהלות הפגישות

•מספק הערכה של מידת האפקטיביות של מיומנויות מנטאליות

בעזרת שאלונים מגוונים, תצפיות וכלים שמאפשרים מעקב אחר התקדמות, אני תמיד עם יד על הדופק בנוגע להתקדמותו של הלקוח ולמידת האפקטיביות של עבודתי ובכך אני מגדיל את סיכויי ההצלחה של הליווי.