אימון מיומנויות מנטאליות/פסיכולוגיות (Psychological Skills Training) - 

למידה ותרגול באופן שיטתי ועקבי של מיומנויות מנטאליות לצורך שיפור ביצועים, העלאת הנאה והשגת סיפוק גדול יותר מהפעילות המבוצעת.

כמו בלימוד של מיומנויות פיזיות, למיומנויות מנטאליות נדרשת הקדשת זמן ותרגול רב על מנת שתתפתח כראוי. 

החשיבות של מיומנויות אלו ניכרת ברכישת התכונה המוערכת של קשיחות מנטאלית.

המיומנויות הנלמדות: