טיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBT) הוא מערכת של גישות פסיכולוגיות המנסה להפחית תגובות רגשיות מוגזמות והתנהגות לא רצויות על ידי שינוי החשיבה השגויה והאמונות הלא מסתגלות העומדות בבסיס תגובות אלו.
בהתבסס על הנחת היסוד שהתנהגות ורגש הן "מתווכים קוגניטיבית", CBT עורר עניין רב בעבודה עם ספורטאים ואנשים ביצוע שונים.

בעוד רפרטואר משמעותי של טכניקות ושיטות מופעל ב-CBT, כל הטיפולים סובבים סביב התפיסה שבעיות רגשיות אינן נובעות מאירועים לא רצויים כשלעצמם, אלא מהמשמעויות שהספורטאים נותנים לאירועים; לכן שינוי קוגניטיבי (חשיבתי) חיוני להשגת תוצאה חיובית מרכזי בהנחה זו. 

ספורטאים הסובלים מחרדה, לחץ, מצב רוח ירוד וירידה בביצועים מאופיינים בדפוסי חשיבה והתנהגות לא אדפטיביים. הם אינם מודעים לכך שלפרשנות שלהם יש השפעה ישירה על מצב הרוח והביצוע שלהם. עבודה בגישה זו גורמת לספורטאי לשנות את הפרשנות שלו על האירועים ובכך לשלוט במצב הרגשי שלו שבתורו תורם לשיפור ההתנהגות והפעולות שלו. השיפור במצב הרוח ובביצועים מגיע כתוצאה משינוי בחשיבה, בפרשנות, באמונות, בהרגלים ובהתנהגויות.

גישה זו שמה את הדגש על התפקיד המרכזי של החשיבה (הקוגניציה), על המחשבות האוטומטיות (בעיקר שליליות), על הדימויים ועל מערכת האמונות וההתנהגות. הגישה מתמקדת בשינוי דפוסי חשיבה והתנהגויות לא תפקודיים אשר מקשים על הספורטאים.

התערבויות CBT פופולריות שמטרתן לשפר את ביצועי הספורטאים:

  • דיבור עצמי חיובי - בהתאם לעקרונות ה-CBT, דיבור עצמי כרוך בהפעלת תהליכים נפשיים לשינוי דפוסי חשיבה קיימים בניסיון להשפיע על התרחשות הפעולה או ההתנהגות הרצויה. ישנה תמיכה חזקה ביעילות של דיבור עצמי באשר לשיפור ביצועים בקרב ספורטאים. ברוח דומה, דיבור עצמי חיובי מגביר את הביטחון העצמי, מווסת מאמץ ושולט בתגובות קוגניטיביות ורגשיות.

  • הדמיה היא שיטת קוגניטיבית-התנהגותית מרכזית המשמשת לשיפור ביצועי הספורטאים. דימויים מבוססים על התפיסה ש"הגוף משיג את מה שהנפש מאמינה" ומנקודת מבט קוגניטיבית התנהגותית רואים בדימויים מקבילות תפקודיות של מחשבות. לכן, חזרות קוגניטיביות על תוצאת הביצועים הרצויה מאפשרת לספורטאים לווסת מחשבות קוגניטיביות שליליות, הרהורים ורגשות. אלמנט זה של שליטה עצמית נחשב כמשפר את המחשבה והחרדה הבלתי רציונלית הקשורים לספורטאים.

  • הצבת מטרות היא דוגמה נוספת לגישה קוגניטיבית התנהגותית שניתן להשתמש בה כדי לעזור לספורטאים.